Relevante literatuur

Bivalvia from the Gildehaus Sandstone (Hauterivian; Lower Cretaceous) of Losser, Twente; The Netherlands
Jolanda de Vries, 2002

Die tiefe Unterkreide im Vechte-Dinkel-Gebiet
E. Kemper, 1992

Geologische Führer durch die Grafschaft Bentheim und die angrenzende Gebiete
E. Kemper, 1976

Staringia 4: Het Eoceen in de lokaalmoraine van Losser 
G. Spaink, J.H. Römer, W.F. Anderson, 1978

Staringia 13: Fossiele cephalopoden van Nederland
Werkgroep Cephalopoden NGV, 2012

Grondboor & Hamer: Het Onder-Krijt in het grensgebied bij Losser
H. Krul, 1948

Grondboor & Hamer: Noordelijke kalkstenen in Midden Nederland
E. de Vries, 1949

Grondboor & Hamer: Micropaleontologisch onderzoek van keileem
J.H. van Voorthuysen, R. Lagaaij, 1950

Grondboor & Hamer: Graptolietenkalk in Twente
H.K. Krul, 1952

Grondboor & Hamer: Een fossiele schildpad in de lokaalmoraine van Losser
W.F. Anderson, 1961

Grondboor & Hamer: De dagzomen van het Onder-Krijt ten oosten van Enschede
J.H. Römer, 1961

Grondboor & Hamer: De 'Alstätter Bucht'. Tektoniek en stratigrafie
J.H. Römer, 1967

Grondboor & Hamer: De Gildehauser Zandsteen bij Gildehaus en Losser
E. Kemper, 1968

Grondboor & Hamer: De onthulling van het Staringmonument te Losser
Anoniem, 1968

Grondboor & Hamer: De Lossersche Esch 1 t/m 3
W.F. Anderson, 1968-1970

Grondboor & Hamer: De herkomst van pyriet in zwerfsteengezelschappen
W.F. Anderson, 1969

Grondboor & Hamer: Noricumzandsteen in de Groenzandfaciës te Losser
W.F. Anderson, 1970

Grondboor & Hamer: Massaal voorkomen van radiolariën in het keileem van Alstätte
W.F. Anderson, 1970

Grondboor & Hamer: Noricumklei- en zandsteen ten westen van Losser
J.H. Römer, 1970

Grondboor & Hamer: Een zandlens in de keileemgroeve 'Osse' te Losser
W.F. Anderson, 1972

Grondboor & Hamer: Een breuk in groeve Hündfeld III te Alstätte, nieuwe waarnemingen
J.H. Römer, 1974

Grondboor & Hamer: Klei-ijzersteen met boorgaten - In de keileem van de groeve Osse te Losser
W.F. Anderson, 1975

Grondboor & Hamer: Vondst van een reuzenexemplaar van Camptonectus cinctus in de Staringgroeve te Losser
W.F. Anderson, 1976

Grondboor & Hamer: Het Onderkrijt van Losser I en II
J.H. Römer, 1977

Grondboor & Hamer: Aantekeningen bij het ridderschap van een Hoofdig Heer (1908-1978)
T. Jannink, 1978

Grondboor & Hamer: Vondst van talrijke exemplaren van Mecochirus ornatus
W.F. Anderson, 1980

Grondboor & Hamer: Een levend fossiel in de Zuid-Chinese Zee en de afdrukken van zijn voorouders in de Staringgroeve in Losser
W.F. Anderson, 1980

Grondboor & Hamer: Typen en typoïden van Nederlandse Eoceenfossielen
G. Spaink, 1980

Grondboor & Hamer: Staring en de steen van Losser: Het begin van de geologische kartering van Nederland
F.R. van Veen, 1999

Grondboor & Hamer: Een Midden-Cambrische Hyolietenkalk uit Losser
D. Lutterman, J.M. Koese, 2004

Grondboir & Hamer: Fossiele watermol uit de Dinkelvallei
D. Schlüter, 2006

Grondboor & Hamer: Zandsteen als bouwsteen
C. Laban, 2011

Grondboor & Hamer: Zandsteen aan weerszijden van de grens
C. Laban, 2012

Cranium: Mammoeten moeten ook drinken: Een nieuwe visie op een laat-Pleistoceen ecosysteem
H. Meijer, 2001 

Cranium: Flora en fauna van 'Holt und Haar'; Gegevens uit een Weichseliëngroeve gecombineerd
B. van Geel, J. van de Steeg, H. Meijer, 2006